Lao phổi vấn đề thường gặp

 
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), gần 1/3 dân số toàn cầu với khoảng gần 2 tỷ người nhiễm trực khuẩn M. tuberculosis và có nguy cơ phát triển thành bệnh lao. Hơn 90% các trường hợp mắc lao trên thế giới xảy ra ở các nước đang phát triển, với khoảng 75% số bệnh nhân lao đang ở lưa tuổi lao động (15 - 54 tuổi). Mỗi bệnh nhân mắc lao mất trung bình 3 - 4 tháng làm việc, điều này gây tổn phí 20 - 30% thu nhập của cả gia đình mỗi năm.

         

 

 

Do sự gia tăng gần đây của tỷ lệ nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), do vậy nguy cơ nhiễm M. tuberculosis hiện đang tăng nhanh. Những quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV cao đặc biệt ở các quốc gia châu Phi có số các trường hợp mắc lao tăng đáng kể. Cùng với tình trạng trên, nguy cơ kháng thuốc của trực khuẩn M. tuberculosis hiện gia tăng.

            Việt Nam là quốc gia đang phát triển, số người ngèo còn nhiều, khoảng cách giàu - ngèo đang gia tăng, sự quan tâm chưa đúng mức tới bệnh lao do hiểu biết của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tới bệnh lao chưa đúng mức. Tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng, đây là những lý do làm cho tỷ lệ nhiễm lao ở Việt nam trong những năm gần đây đang gia tăng không ngừng.

            Trong lĩnh vực điều trị tại bệnh viện, số các bệnh nhân vào viện vì lao hô hấp cũng gia tăng không ngừng. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Quý Châu - Trưởng khoa Hô Hấp - BV. Bạch Mai, trong 5 năm (1996 - 2000), trong tổng số 3606 bệnh nhân vào điều trị tại khoa Hô Hấp bệnh viện Bạch Mai, có 581 bệnh nhân (16,1%), trong đó tràn dịch màng phổi do lao: 396 bệnh nhân (10,9%) và lao phổi: 183 bệnh nhân (5,1%).